2017/Nov/12

ภายในงานอีเวนท์ Eromanga Fes วันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย. 2017 มีประกาศว่าไลท์โนเวล น้องสาวของผมคืออาจารย์เอโรมังกะ
(Eromanga Sensei) ผลงานของ อ.Tsukasa Fushimi จะได้นำไปทำเป็น Original Video Animation (OVA) ในปี 2018
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OVA ชุดนี้ จะมีการเปิดเผยให้ทราบให้โอกาสถัดไปที่มา eromanga-sensei